Bestuur en commissies

Bestuursleden van de Stichting “Leids Maçonniek Centrum” worden benoemd voor een periode van 5 jaar met één keer de mogelijkheid tot verlenging. Bestuursleden krijgen GEEN beloning voor hun inspanningen.

Commissies vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur en worden door haar ingesteld.

Indien u contact op wilt nemen met het bestuur kunt u een mail sturen naar:

[email protected]

Bestuurssamenstelling

Robbert Dijkhuis – Voorzitter
Roel van der Kant – Lid
Nico Tates – Lid